Servo Motorlarda Kazanç Ayarı

Servo Motorlarda Pozisyon Kontrol Modu

     Servo Motor, Pozisyon kontol modunda titreme başlayana kadar hız kazancı parametresinin (speed propotional gain) yükseltilmesi gerekir. Genellikle yüksek atalet için yüksek hız kazanç değeri girilmesi gerekir. Bu parametre kalkış, duruş ve yoldaki yaylanmaları azaltır.

Servo Motorun, Hız integral zaman sabiti (speed integral time constant) titreme başlayana kadar azaltılması gerekir. Bu parametre cnc routerlarda yüzey işleme kalitesini arttırır.

Pozisyon ilerleme kazancı (Position feedforward gain) %0 olarak set edilmelidir.

Pozisyon kazancı  (position proportional gain) servo motorun stabil olduğu aralıkta mümkün olduğu kadar yüksek değere çekilmelidir. Gereğinden fazla yükseltilirse, pozisyon yakalama değerleri yükselir. Çizgi karakteristiği iyileşir, gecikme hataları minimum olur fakat durma esnasında titreme başlayabilir.

Servo Motor, Yüzey çizgilerinde yüksek hassasiyet istenirse pozisyon ilerleme kazancı (position feedforward gain) yükseltilebilir. Çok yüksek olursa arıza meydana gelebilir.

Servo Motor Pozisyon kazancı parametre değerleri aşağıdaki gibi kullanılabilir.

Kararlılık

Pozisyon kazancı değeri

Düşük kararlılık

10~20/S

Orta kararlılık

30~50/S

Yüksek kararlılık

50~70/S

 

Servo Motorlarda Tecrübi Parametre Değerleri

Parametre 5 için fabrika değeri 150 dir. 150 den 260 a kadar yükseltilebilir. Titreme devam ediyorsa  parametre 6, 140 a kadar yükseltilebilir.

Parametre 6 için 15 ~ 60 arası uygun bir değerdir. Mümkün olduğu kadar aşağı çekilmelidir. Fabrika default değeri 20 dir.

Parametre 9 en son ayarı yapılacak PID parametresidir. Servo Motor Parametre 9 ayarı Mümkün olduğu kadar yükseltilmelidir. Aralık değeri 40 ~ 330.

 

Birinci ayar parametresi

İkinci ayar parametresi

Üçüncü ayar parametresi

P5

P6

P9

150

20

40

260

140

330

SG serisi servo motorlarda örnek ağır atalet CNC router makinesi parametre ayarları (redüktörsüz , vidalı mil ile)
P5

P6

P9

P42

90SY-M04025 (Uzun eksen)

190

15

160

50

80SY-M02430 (Kısa eksen)

200

10

160

 

80SY-M02430 (Kısa eksen)

200

5

170